Phân tích sản phẩm

Thống kê doanh thu, lượt bán, lượt xem trong từng ngành hàng cụ thể


Tìm kiếm sản phẩm

# Ảnh Tên sản phẩm Giá Bán 30 ngày Doanh thu 30 ngày Tổng bán Tổng doanh thu Lượt xem CPA Bán trung bình/Ngày Doanh thu trung bình/Ngày Ngày đăng bán Cập nhật Chi tiết
1 Ốp Trơn Dẻo Bảo Vệ Camera Khoét Táo Iphone 5 5s 6 6s 6plus 7 7plus 8 8plus Ốp Trơn Dẻo Bảo Vệ Camera Khoét Táo Iphone 5 5s 6 6s 6plus 7 7plus 8 8plus 10,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2018/12/20 21:31:11 2021/09/30 Chi tiết
2 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 Mi Note 10 Mi A3 Redmi 5 Plus - E002 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 Mi Note 10 Mi A3 Redmi 5 Plus - E002 50,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/07/01 10:44:19 2022/02/02 Chi tiết
3 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro 8 Note 8 Note 8 Pro 5 Plus 9 Note 9s Note 9 Pro Mi 8 Lite - F020 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro 8 Note 8 Note 8 Pro 5 Plus 9 Note 9s Note 9 Pro Mi 8 Lite - F020 24,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/10/26 10:27:27 2022/06/02 Chi tiết
4 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro 9s 9T Mi 11 Lite 5g ne 5 Plus - J015 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro 9s 9T Mi 11 Lite 5g ne 5 Plus - J015 25,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/04/25 10:34:17 2022/05/02 Chi tiết
5 Ốp Lưng Xiaomi Mi 9T K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A032 Ốp Lưng Xiaomi Mi 9T K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A032 15,000 0 0 0 0 12 0 0.00000 0 2020/04/16 15:38:41 2022/03/02 Chi tiết
6 Nút Bảo Vệ Đầu Cáp Sạc Hình Thú Nút Bảo Vệ Đầu Cáp Sạc Hình Thú 1,800 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2019/06/27 15:49:49 2021/09/30 Chi tiết
7 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro 8 Note 8 Note 8 Pro 5 Plus 9  Pro- F014 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro 8 Note 8 Note 8 Pro 5 Plus 9 Pro- F014 24,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/10/26 10:27:21 2022/04/02 Chi tiết
8 Ốp Lưng Xiaomi Note 8 8 Note 8 Pro 5 Plus - F044 Ốp Lưng Xiaomi Note 8 8 Note 8 Pro 5 Plus - F044 24,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/10/26 11:22:16 2022/04/02 Chi tiết
9 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 Mi Note 10 Mi A3 Redmi 5 Plus - E001 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 Mi Note 10 Mi A3 Redmi 5 Plus - E001 50,000 0 0 0 0 12 0 0.00000 0 2020/06/30 15:30:20 2022/03/02 Chi tiết
10 Ốp Lưng Xiaomi MI 9T K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A017 Ốp Lưng Xiaomi MI 9T K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A017 7,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/04/16 14:19:08 2022/06/02 Chi tiết
11 Ốp Lưng Xiaomi Note 8 Note 8 Pro - F038 Ốp Lưng Xiaomi Note 8 Note 8 Pro - F038 24,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/10/26 11:11:13 2022/06/02 Chi tiết
12 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 Pro Note 9s 9t 10 10s Poco X3 Nfc Mi 11 Lite - C005 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 Pro Note 9s 9t 10 10s Poco X3 Nfc Mi 11 Lite - C005 25,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/04/24 17:21:10 2022/06/02 Chi tiết
13 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro 8 Note 8 Note 8 Pro 5 Plus 9 Note 9s Note 9 Pro Mi 8 Lite - F002 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro 8 Note 8 Note 8 Pro 5 Plus 9 Note 9s Note 9 Pro Mi 8 Lite - F002 24,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/10/20 17:50:46 2022/06/02 Chi tiết
14 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C030 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C030 25,000 0 0 0 0 40 0 0.00000 0 2020/04/25 15:04:33 2022/03/02 Chi tiết
15 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Note 7 Pro 9 9s 9T Pro Note 8 Note 8 Pro 9 8 Poco X3 Nfc - G031 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Note 7 Pro 9 9s 9T Pro Note 8 Note 8 Pro 9 8 Poco X3 Nfc - G031 30,000 0 0 0 0 18 0 0.00000 0 2021/02/05 14:42:04 2022/03/02 Chi tiết
16 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro 9s 9T Mi 11 Lite 5g ne 5 Plus - J009 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro 9s 9T Mi 11 Lite 5g ne 5 Plus - J009 25,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/04/25 10:34:12 2022/05/02 Chi tiết
17 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 4X 8 Note 8 Pro 7 - D007 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 4X 8 Note 8 Pro 7 - D007 35,000 0 0 0 0 35 0 0.00000 0 2020/07/07 10:02:35 2022/03/02 Chi tiết
18 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 Pro 4x Note 9s 9t 10 10s Mi 11 Lite - C026 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 Pro 4x Note 9s 9t 10 10s Mi 11 Lite - C026 25,000 0 0 0 0 320 0 0.00000 0 2020/04/25 07:57:32 2022/02/02 Chi tiết
19 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 Pro 4x Note 9s 9t 10 10s Mi 11 Lite - C011 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 Pro 4x Note 9s 9t 10 10s Mi 11 Lite - C011 25,000 0 0 0 0 282 0 0.00000 0 2020/04/24 17:53:40 2022/03/02 Chi tiết
20 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C065 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C065 25,000 0 0 0 0 17 0 0.00000 0 2020/06/25 10:28:45 2022/03/02 Chi tiết
21 Ốp Lưng Realme C1 C2 2 Pro 5 5s C3 5i 6 6i 7 Vivo Y17 U10 Y11 Y91 Y91C Xiaomi Redmi Note 7 8 Pro 9s 9 Poco X3 Nfc - G044 Ốp Lưng Realme C1 C2 2 Pro 5 5s C3 5i 6 6i 7 Vivo Y17 U10 Y11 Y91 Y91C Xiaomi Redmi Note 7 8 Pro 9s 9 Poco X3 Nfc - G044 30,000 0 0 0 0 62 0 0.00000 0 2021/02/28 17:08:33 2022/03/02 Chi tiết
22 Ốp Lưng Realme C1 C2 2 Pro 5 5s C3 5i 6 6i 7 Vivo Y17 U10 Y11 Y91 Y91C Xiaomi Redmi Note 7 8 Pro 9s 9 Poco X3 Nfc - G005 Ốp Lưng Realme C1 C2 2 Pro 5 5s C3 5i 6 6i 7 Vivo Y17 U10 Y11 Y91 Y91C Xiaomi Redmi Note 7 8 Pro 9s 9 Poco X3 Nfc - G005 30,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/11/10 15:49:33 2022/05/02 Chi tiết
23 Ốp Lưng Xiaomi K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A052 Ốp Lưng Xiaomi K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A052 15,000 0 0 0 0 9 0 0.00000 0 2020/06/08 10:17:14 2022/03/02 Chi tiết
24 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 4X 8 Note 8 Pro 5 Plus 6 Note 6 Pro 7 Note 9 Pro – A035 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 4X 8 Note 8 Pro 5 Plus 6 Note 6 Pro 7 Note 9 Pro – A035 15,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/04/16 09:58:13 2022/04/02 Chi tiết
25 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 - B002 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 - B002 15,000 0 0 0 0 32 0 0.00000 0 2020/05/02 08:34:55 2022/03/02 Chi tiết
26 Ốp Lưng Xiaomi MI Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - D002 Ốp Lưng Xiaomi MI Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - D002 35,000 0 0 0 0 3 0 0.00000 0 2020/07/06 17:17:33 2022/02/02 Chi tiết
27 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C009 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C009 5,000 0 0 0 0 26 0 0.00000 0 2020/04/25 13:32:09 2022/02/02 Chi tiết
28 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C021 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C021 25,000 0 0 0 0 23 0 0.00000 0 2020/04/25 15:02:58 2022/03/02 Chi tiết
29 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 4X 8 Note 8 Pro 7 Note 9 Pro – A028 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 4X 8 Note 8 Pro 7 Note 9 Pro – A028 7,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/04/16 09:11:13 2022/06/02 Chi tiết
30 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 4X 8 Note 8 Pro Note 6 Pro 7 Note 9 Pro – A041 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 4X 8 Note 8 Pro Note 6 Pro 7 Note 9 Pro – A041 7,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/06/05 16:32:06 2022/06/02 Chi tiết
31 Ốp Lưng Xiaomi K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A013 Ốp Lưng Xiaomi K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A013 7,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/04/16 14:19:03 2022/06/02 Chi tiết
32 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 - B024 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 - B024 15,000 0 0 0 0 3 0 0.00000 0 2020/05/02 09:35:17 2022/03/02 Chi tiết
33 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 8 8 Note 8 Pro 5 Plus 9 - F043 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 8 8 Note 8 Pro 5 Plus 9 - F043 24,000 0 0 0 0 19 0 0.00000 0 2020/10/26 11:22:15 2022/03/02 Chi tiết
34 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro 9s 9T Mi 11 Lite 5g ne 5 Plus - J016 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 8 9 10 Pro 9s 9T Mi 11 Lite 5g ne 5 Plus - J016 25,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/04/25 10:34:18 2022/05/02 Chi tiết
35 Ốp Lưng Xiaomi MI 9T K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A008 Ốp Lưng Xiaomi MI 9T K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A008 15,000 0 0 0 0 25 0 0.00000 0 2020/04/15 14:42:24 2021/11/09 Chi tiết
36 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C026 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C026 25,000 0 0 0 0 10 0 0.00000 0 2020/04/25 15:03:01 2022/03/02 Chi tiết
37 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 8 Redmi 8a Redmi Note 8 Pro Mi 8 Lite Redmi 7 Mi Note 7 Redmi Note 8 Redmi Note 6 Redmi 4x- E016 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 8 Redmi 8a Redmi Note 8 Pro Mi 8 Lite Redmi 7 Mi Note 7 Redmi Note 8 Redmi Note 6 Redmi 4x- E016 50,000 0 0 0 0 50 0 0.00000 0 2020/07/01 09:46:03 2022/03/02 Chi tiết
38 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Note 7 Pro 9 9s 9T Pro Note 8 Note 8 Pro 9 8 Poco X3 Nfc - G039 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Note 7 Pro 9 9s 9T Pro Note 8 Note 8 Pro 9 8 Poco X3 Nfc - G039 30,000 0 0 0 0 66 0 0.00000 0 2021/02/05 14:42:10 2021/12/02 Chi tiết
39 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 4X 8 Note 8 Pro 5 Plus 6 Note 6 Pro 7 - D015 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Pro Note 4X 8 Note 8 Pro 5 Plus 6 Note 6 Pro 7 - D015 35,000 0 0 0 0 10 0 0.00000 0 2020/07/07 10:02:41 2022/03/02 Chi tiết
40 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 - B021 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 - B021 15,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/05/02 09:35:15 2022/06/02 Chi tiết
41 Ốp Lưng Xiaomi MI 9T K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A027 Ốp Lưng Xiaomi MI 9T K20 K20 Pro Note 10 Pro A3 8 Lite 8 Pro 8 - A027 7,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/04/16 14:54:33 2022/06/02 Chi tiết
42 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C016 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C016 25,000 0 0 0 0 25 0 0.00000 0 2020/04/24 15:16:52 2022/03/02 Chi tiết
43 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C059 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C059 25,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2020/04/25 16:15:39 2022/02/02 Chi tiết
44 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C028 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C028 25,000 0 0 0 0 43 0 0.00000 0 2020/04/25 15:04:24 2022/03/02 Chi tiết
45 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Note 7 Pro 9 9s 9T Pro Note 8 Note 8 Pro 9 8 Poco X3 Nfc - G046 Ốp Lưng Xiaomi Redmi Note 7 Note 7 Pro 9 9s 9T Pro Note 8 Note 8 Pro 9 8 Poco X3 Nfc - G046 30,000 0 0 0 0 38 0 0.00000 0 2021/02/05 14:42:14 2021/12/02 Chi tiết
46 FREESHIP ĐƠN 99K_CÁP SẠC HOCO X14 LIGHTNING - DÀI 1M - CHO IPHONE, IPAD - CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH TOÀN QUỐC FREESHIP ĐƠN 99K_CÁP SẠC HOCO X14 LIGHTNING - DÀI 1M - CHO IPHONE, IPAD - CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH TOÀN QUỐC 27,000 0 0 0 0 0 0 0.00000 0 2018/12/18 16:48:41 2021/09/30 Chi tiết
47 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 8 Redmi 8a Redmi Note 8 Pro Mi 8 Lite Redmi 7 Mi Note 7 Redmi Note 8 Redmi Note 6 Redmi 4x- E017 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 8 Redmi 8a Redmi Note 8 Pro Mi 8 Lite Redmi 7 Mi Note 7 Redmi Note 8 Redmi Note 6 Redmi 4x- E017 50,000 0 0 0 0 2 0 0.00000 0 2020/07/01 09:46:03 2022/03/02 Chi tiết
48 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 - B023 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 6 - B023 15,000 0 0 0 0 21 0 0.00000 0 2020/05/02 09:35:16 2022/03/02 Chi tiết
49 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C048 Ốp Lưng Xiaomi Mi K20 Pro Note10 Pro 8 - C048 25,000 0 0 0 0 15 0 0.00000 0 2020/04/25 09:58:33 2022/03/02 Chi tiết
50 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 8 Redmi 8a Redmi Note 8 Pro Mi 8 Lite Redmi 7 Mi Note 7 Redmi Note 8 Redmi Note 6 Redmi 4x- E012 Ốp Lưng Xiaomi Redmi 8 Redmi 8a Redmi Note 8 Pro Mi 8 Lite Redmi 7 Mi Note 7 Redmi Note 8 Redmi Note 6 Redmi 4x- E012 50,000 0 0 0 0 10 0 0.00000 0 2020/07/01 09:45:59 2022/03/02 Chi tiết
Xem thêm
Thông tin cần biết:

Tại sao có số liệu này? Số liệu được tính tương đối do hệ thống thu thập được.

Số liệu thấp hơn thực tế? Hệ thống không thống kê các sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn 50%.